[12.01.2017] Newsletter

[12.01.2017] Newsletter

Wydarzenia edukacyjne

Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego, Wisła, 13 maja 2017 r.

PielegniarstwoZ przyjemnością zapraszamy do udziału w kolejnym już Dniu Pielęgniarstwa Alergologicznego, który odbędzie się 13 maja 2017 roku w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Organizatorem tego wydarzenia jest tradycyjnie Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Podczas najbliższego Dnia Pielęgniarstwa Alergologicznego chcemy zaprezentować rozwinięcie tematów, które były poruszane we wcześniejszych edycjach tego wydarzenia. Wykłady i prezentacje poprowadzą najlepsi krajowi eksperci w dziedzinie chorób alergicznych – za wartość merytoryczną programu odpowiada Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Chcemy by program naukowy Dnia Pielęgniarstwa Alergologicznego odzwierciedlał jak najbardziej codzienny charakter pracy z pacjentem. Liczymy w związku z tym na Państwa głos i udział w dyskusjach, które pomogą przedstawić różnego rodzaju doświadczenia związane z terapią alergii.

Ufamy, że po raz kolejny Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego będzie cieszył się dużym powodzeniem i zainteresowaniem. Zapraszamy do zapoznania się z programem naukowym oraz szczegółami dotyczącymi rejestracji, które znajdą Państwa na tej stronie internetowej.

Do zobaczenia w Wiśle!

Z życia PTA

Spotkanie Sekcji Immunoterapii PTA, Warszawa, 14 stycznia 2017 r.


Szanowni Państwo,

Obecnie towarzyszy nam, alergologom, pewien niepokój związany z niekorzystnymi regulacjami w alergologii na szczeblu Unii Europejskiej. Zagadnienia te nie pozostają bez wpływu na procedury związane z diagnostyką i immunoterapią w skali krajowej. Stąd chcielibyśmy aby nasze doroczne spotkanie Sekcji Immunoterapii PTA było poświęcone tym ważkim problemom.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 14 stycznia 2017 r. o godz. 10:30 w hotelu Polonia w Warszawie.

W planie przewidujemy:

1. Powitanie uczestników – Dr hab. n. med. Ewa Cichocka-Jarosz – 5 min
2. European regulations concerning allergens products for diagnostic and immunotherapyProf. dr hab. n. med. Roy Gerth van Wijk – 30 min
3. Badanie kwestionariuszowe oceny skuteczności immunoterapii (SIT Efficacy Questionnaire, SEQ) – Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk – 15 min
4. Echa spotkań w terenie z konsultantem krajowym ds. alergologii – Dr n. med. Marta Rachel – 30 min
5. Informacja o planowanych zmianach w alergologii – członkowie zarządu Sekcji – 30 min
6. Dyskusja – 30 min
7. Sprawy bieżące Sekcji i plany działania na najbliższą przyszłość (w tym aktualizacja wytycznych, projekt uchwały PTA nt roli pielęgniarki alergologicznej w immunoterapii) – Dr hab. n. med. Ewa Cichocka-Jarosz, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk – 20 minut
8. Zakończenie spotkania
9. Lunch

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

W imieniu Zarządu Sekcji Immunoterapii

Dr hab. n. med. Ewa Cichocka-Jarosz


Zaproszenie na wspólne zebranie Oddziałów Śląskich Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katowice, 25 lutego 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na wspólne zebranie Oddziałów Śląskich Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
które odbędzie się 25 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. Karola Gibińskiego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.

Tematyka: Nadwrażliwość na leki stosowane w znieczuleniu ogólnym – obraz kliniczny, metody diagnostyczne, wskazania do przeprowadzenia diagnostyki alergologicznej i do profilaktyki.

W programie zebrania:

1. Wykłady:

• 10:10-10:30 Nadwrażliwość na leki znieczulenia ogólnego w ocenie alergologa – obraz kliniczny – dr n. med. Barbara Rymarczyk
• 10:30-10:50 Możliwości diagnostyczne nadwrażliwości na leki znieczulenia ogólnego – dr hab. med. Joanna Glück
• 10:50-11:20 Nadwrażliwości na leki znieczulenia ogólnego w ocenie anestezjologa – dr n. med. Andrzej Daszkiewicz

2. Sprawy organizacyjne
3. Poczęstunek

Z wyrazami szacunku

Dr hab. med. Radosław Gawlik – przewodniczący Oddziału Śląskiego PTA

Dr hab. med. Joanna Glück – sekretarz Oddziału Śląskiego PTA

Patronaty PTA

13. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Dolina Charlotty-Ustka, 9-12 luty 2017 r.

13.ADASerdecznie zapraszamy do udziału w 13. Akademii Dermatologii i Alergologii (13.ADA) – interdyscyplinarnym spotkaniu Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego organizowanym w dniach 9-12 lutego 2017 r. z okazji XXV Światowego Dnia Chorego. Konferencja skierowana jest do lekarzy praktyków, którzy zajmują się leczeniem dermatoz alergicznych.

Szczegółowe informacje nt. Akademii dostępne są na stronie: www.13ada.pl/

Artykuły

Artykuł EAACI dla Członków PTA

13.ADASerdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem Scaling up Strategies of the Chronic Respiratory Disease Programme, opublikowanym w czasopismach EAACI (Allergy, PAI – Pediatric Allergy and Immunology oraz CTA – Clinical and Translational Allergy). Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej udostępniła ten artykuł dla wszystkich Członków PTA.

Do pobrania: CTA Paper Scaling up Strategies of the Chronic Respiratory Disease Programme

22 kwietnia 2020 roku spotykamy się na XII Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergologia w laboratorium, klinice i gabinecie”.

X