[30.03.2017] Newsletter PTA

[30.03.2017] Newsletter PTA

Z życia PTA

Wyniki konkursów o nagrodę im. prof. B. Romańskiego oraz im. prof. M. Obtułowicza


Uprzejmie informujemy, że zakończyła się już procedura konkursowa o nagrodę Polskiego Towarzystwa Alergologicznego im. prof. B. Romańskiego oraz im. prof. M. Obtułowicza.

Nagrodę PTA im. prof. M. Obtułowicza za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie alergologii zdobyła dr n. med. Anna Zaleska.

W konkursie o nagrodę PTA im. prof. B. Romańskiego za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii zdobyła dr n. med. Paulina Kleniewska.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do systematycznego odwiedzania strony internetowej PTA, gdzie będziemy publikować informacje o kolejnych konkursach organizowanych przez Towarzystwo.


Zwycięzcy konkursu na grant szkoleniowy dla Młodych Członków PTA na IX Konferencję Szkoleniową PTA w Wiśle


Z przyjemnością informujemy, że grant szkoleniowy Towarzystwa na IX Konferencję PTA w Wiśle uzyskali:

  • Agata Michalska
  • Natalia Ukleja-Sokołowska
  • Mateusz Jonakowski
  • Adam Wawrzeńczyk

Serdecznie gratulujemy!


Składka członkowska PTA – termin płatności upływa 31 marca 2017 r.


Pragniemy przypomnieć członkom PTA, którzy nie dokonali jeszcze płatności składki, że termin opłaty upływa 31 marca 2017 r.

Wysokość składki w zależności od wieku wynosi:

  • 25 zł – dla członków PTA poniżej 35 roku życia,
  • 50 zł – dla członków PTA po 35 roku życia,
  • 10 zł – dla członków PTA będących emerytami.

Więcej…


Edukacja

Europejski Egzamin z Alergologii i Immunologii Klinicznej

13.ADA17 czerwca 2017 roku w trakcie Kongresu EAACI w Helsinkach odbędzie się Europejski Egzamin z Alergologii i Immunologii Klinicznej. Organizatorem egzaminu jest Europejska Akademia Alergii i Immunologii Klinicznej (EAACI) oraz Europejska Unia Specjalistów Medycyny (UEMS).

Egzamin odbywa się od 2008 roku i ma formę testu wielokrotnego wyboru. Należy podkreślić, że egzamin nie zastępuje krajowych egzaminów specjalizacyjnych, choć znakomicie je uzupełnia, budując europejskie standardy oceny wiedzy alergologicznej. Pozytywny wynik Europejskiego Egzaminu z Alergologii i Immunologii Klinicznej ma charakter prestiżowy, co wynika z rekomendacji jaką zdającemu udziela największa europejska organizacja alergologiczna.

Szczegółowe informacje nt. egzaminu znajdą Państwo na tej stronie – www.eaaci.org/activities/eaaci-exam/upcoming-exam.html

22 kwietnia 2020 roku spotykamy się na XII Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergologia w laboratorium, klinice i gabinecie”.

X