Informacja w sprawie spotkania w Ministerstwie Zdrowia w sprawie specjalizacji z alergologii

Informacja w sprawie spotkania w Ministerstwie Zdrowia w sprawie specjalizacji z alergologii

Szanowni Członkowie PTA,

Niniejszym informujemy, że w dniu 1 marca w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie poświęcone specjalizacji z alergologii.

W spotkaniu tym wzięła udział Dyrektor Departamentu – Katarzyna Chmielewska, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii – prof. Teresa Jackowska, Konsultant Krajowy w dziedzinie alergologii – prof. Karina Jahnz-Różyk, zaś Polskie Towarzystwo Alergologicznego reprezentowali prof. Zbigniew Bartuzi – Prezydent PTA oraz prof. Jerzy Kruszewski.

W trakcie spotkania został zgłoszony przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii i Prezesa Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, postulat utworzenia nowej specjalizacji „pneumonologia i alergologia dziecięca”. W toku dyskusji, po przedstawieniu argumentów naszego środowiska, uzyskaliśmy zapewnienie ze strony przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, że w obecnej sytuacji jakiekolwiek zmiany nie będą dokonywane.

Z poważaniem,

Prof. Zbigniew Bartuzi
Prezydent
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego