Szanowni Państwo!

Jak co roku zapraszamy do współpracy przy organizacji Dni Spirometrii.

Aktualnie rozpoczęły się przygotowania do akcji spirometrycznej Dni Spirometrii 2017 w ramach europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.  

Hasłem przewodnim Dni spirometrii 2017 jest hasło Breathe Clean Air – Oddychaj czystym powietrzem.

Planujemy, aby bezpłatne badania spirometryczne odbyły się w terminie od 25-30 września 2017.

Aby to przedsięwzięcie doszło do skutku Państwa ośrodek powinien się zarejestrować na stronie www.astma-alergia-pochp.pl.

Kampania HEALTHY LUNGS FOR LIFE to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Naszym celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia płuc. 

Obecna edycja dni spirometrii jest poświecona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. To jakim powietrzem oddychamy wpływa bezpośrednio na sprawność układu oddechowego i może powodować określone problemy zdrowotne. Duszność, kaszel, świsty w czasie oddychania często pojawiają się w sezonie grzewczym. W tym czasie pojawiają się także zaostrzenia astmy i POCHP,  które w skrajnych sytuacjach mogą być zagrożeniem dla chorych.

Zachęcamy lekarzy, pielęgniarki, techników spirometrii do włączenia się w obchody  Dni Spirometrii w Polsce.

Prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszenia i zaoferowanie własnym pacjentom oraz chętnym pacjentom bezpłatnych badań spirometrycznych w swoich placówkach i gabinetach.

Zarejestrowanie się do dnia 30.08.2017 do godz. 20.00  jest gwarancją otrzymania pakietu materiałów promocyjnych (koszulki, plakaty, ulotki).  Tych, którzy zarejestruję się po tym terminie prosimy o samodzielny wydruk materiałów informacyjnych.

Patronat nad DS 2017 objęło Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Wojskowy Instytut Medyczny, Medycyna Praktyczna i co ważne Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (jak zwykle liczymy na to że ośrodki uczestniczące w DS. 2017 zostaną dostrzeżone przez narodowego płatnika).

Serdecznie zapraszam

Dr med. Piotr Dąbrowiecki