Aktualności

Konsultacje społeczne: Transformacja usług w dziedzinie zdrowia i opieki na jednolitym rynku treści cyfrowych 

Celem niniejszych konsultacji jest zdefiniowanie, jakie środki z zakresu polityki są potrzebne, aby, po pierwsze, wesprzeć cyfrowe innowacje, które przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia ludzi, i po drugie, rozwiązać systemowe problemy w sektorze zdrowia i opieki. Środki te muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, praw pacjentów i identyfikacji elektronicznej. W ramach konsultacji gromadzone są opinie dotyczące następujących kwestii:

 – Transgraniczny dostęp do danych osobowych dotyczących zdrowia oraz zarządzanie tego rodzaju danymi;

 – Wspólne korzystanie z zasobów na poziomie europejskim (infrastruktura cyfrowa, zdolność przetwarzania danych), aby przyspieszyć badania naukowe i osiągnąć postęp w zakresie profilaktyki, leczenia i medycyny spersonalizowanej;

 – Środki wspierające upowszechnianie cyfrowych innowacji umożliwiających przekazywanie informacji zwrotnej przez obywateli oraz interakcje między pacjentami a świadczeniodawcami.

Szczegóły na stronie – http://bit.ly/HealthaandCareinDSM

Zapraszamy do konsultacji


Alergologia bez krawata 2.0

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2 edycji Alergologii bez krawata.

Data i miejsce: 20-21 października Wolbórz.

W programie m.in.:

– Odczulać doustnie – czy wszystkie szczepionki doustne są takie same? 
– Alergia pokarmowa w praktyce 
– Atopowe zapalenie skóry – od teorii do najnowszych badań klinicznych i zaleceń

– Z czym można pomylić astmę oskrzelową? 
– Przewlekły nieżyt nosa u dzieci – różnicowanie i nowoczesne leczenie

Szczegóły na stronie – http://alergologiabezkrawata.pl/


Sympozjum Alergologia w praktyce 

Zapraszamy na sympozjum “Alergia i nadwrażliwość na leki”, które odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 r. w Łodzi. 

W programie m.in.:
– Diagnostyka alergii na antybiotyki
– Dobór alternatywnych antybiotyków w alergii na beta-laktamy
– Astma z nadwrażliwością na NLPZ
– Skórne postacie nadwrażliwości na NLPZ
– Ciężkie reakcje polekowe – zapobieganie i postępowanie

Szczegóły na stronie – http://www.mediton.pl/documents/alergia.pdf


Diagnostyka i leczenie Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego 

Pierwsza Ogólnopolska konferencjia Sekcji Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego PTA: “Diagnostyka i leczenie Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego” pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, odbędzie się w Warszawie w dniach 8-9 grudnia w Hotelu Airport Okęcie ul. 17 Stycznia 24.

Tematyka konferencji skierowana będzie do lekarzy wszystkich specjalności zajmujących się leczeniem i opieką nad chorymi z HAE oraz dla lekarzy pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Przedstawione zostaną zasady diagnostyki, leczenia wrodzonego obrzęku naczynioruchowego oraz możliwości opieki nad tymi chorymi w Polsce.

Treść zaproszenie – zaproszenie