Newsletter PTA [28.03.2018]

Newsletter PTA [28.03.2018]

Aktualności

Rozmowy PTA z Ministerstwem Zdrowia nt. anafilaksji w szkole

23 marca odbyło się już kolejne spotkanie prof. Zbigniewa Bartuzi – Prezydenta PTA oraz prof. Jerzego Kruszewskiego – byłego Konsultanta w dziedzinie alergologii, z władzami Ministerstwa Zdrowia, poświęcone zagrożeniu anafilaksją wśród dzieci oraz dostępowi do adrenaliny w szkołach, na którym przedstawiono następujące propozycje PTA:

  1. wyposażenie apteczek szkolnych w adrenalinę (w formie ampułkostrzykawki lub autostrzykawki),
  2. przeprowadzenie przez przedstawicieli Towarzystwa szkoleń dla personelu szkolnego w zakresie postępowania z dzieckiem zagrożonym anafilaksją.

W trakcie spotkania zaapelowano także o włączenie przedstawicieli środowiska alergologicznego do prac nad dokumentami regulującymi opiekę nad dziećmi z przewlekłymi chorobami – ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących życie (np. apteczki lekarskie czy też pielęgniarskie).

Następne spotkanie ma odbyć się w szerokiej formule obejmującej przedstawicieli PTA, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rodziców i opiekunów dzieci z alergią, dlatego apelujemy do Państwa o zgłaszanie do PTA historii rodziców i ich dzieci w kontekście alergii w szkole. Państwa głos pomoże nam w zaproponowaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo alergiczne dzieci w szkołach, przedszkolach i innych placówkach wychowawczych.

Nowy numer „Alergologii Polskiej” – już jest!

Miło nam poinformować, że ukazał się właśnie nowy numer „Alergologii Polskiej – Polish Journal of Allergology”. Wszystkie artykuły oficjalnego czasopisma PTA są dostępne on-line i za darmo pod tym linkiem: https://www.termedia.pl/Journal/Alergologia_Polska_Polish_Journal_of_Allergology-123/

Głównym tematem aktualnego numeru są wytyczne Sekcji Nadwrażliwości na leki PTA.

Zachęcamy także wszystkich zainteresowanych publikowaniem swoich prac na łamach „Alergologii Polskiej” – w linku powyżej znajdą Państwo także szczegółowe instrukcje jak zgłosić swój artykuł.

Zapraszamy do lektury!

Problemy alergologiczne w chorobach skóry

Serdecznie zapraszamy wszystkich lekarzy specjalistów leczących chorych z objawami alergii (niezależnie od specjalizacji podstawowej) oraz wszystkich innych zainteresowanych problemem alergicznych chorób skóry, do Poznania w dniach 13-14 kwietnia 2018 r. Zaproszeni goście – wybitni wykładowcy, ale przede wszystkim praktycy – przedstawią w atrakcyjnej interaktywnej formie najnowsze informacje i praktyczne możliwości dotyczące postępów wiedzy w zakresie diagnostyki (w tym tak trudnej diagnostyki różnicowej) oraz aktualnych i przyszłych możliwości terapeutycznych chorób skóry.

http://www.problemy-alergologiczne2018.pl/

XIII Międzynarodowy Kongres PTA – zgłaszanie abstraktów

Podziel się swoimi dokonaniami – wyślij do 24 maja 2018 streszczenie swojej pracy oryginalnej i weź czynny udział w XIII Międzynarodowym Kongresie PTA!

  1. Przed zgłoszeniem abstraktu, prosimy o sprawdzenie, czy odpowiada on wymaganiom technicznym i strukturalnym.
  2. Recenzji zostaną poddane tylko abstrakty, których co najmniej autor prezentujący doniesienie oryginalne jest zarejestrowanym uczestnikiem Kongresu z opłaconym pełnym fee.
  3. Potwierdzenie zgłoszenia abstraktu wraz z linkiem umożliwiającym jego późniejszą edycję wysyłane jest na podany w formularzu adres mailowy.

Więcej szczegółów na temat abstraktów pod adresem:

http://kongres2018.szkoleniapta.pl/abstrakty/abstrakty/

Uaktualnienie danych ośrodków zajmujących się nadwrażliwością na leki

 

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego znajduje się wykaz ośrodków prowadzących diagnostykę alergii i nadwrażliwości na leki. Ostatnia aktualizacja pochodzi jednak z 2013 roku. 

W ramach działalności Sekcji Nadwrażliwości na Leki PTA zwracamy się z prośbą o ponowne wypełnienie ankiety w celu opracowania aktualnego wykazu ośrodków zajmujących się nadwrażliwością na leki. Prośbę kierujemy również do nowych ośrodków.

Ankieta znajduje się pod adresem:  http://www3.pta.med.pl/ankieta-dla-osrodkow-zajmujacych-sie-nnl.html

Prosimy o wypełnienie ankiety do 31 marca 2018, tak aby po tym terminie można było  na stronie PTA zamieścić nowy, aktualny wykaz.

Składka członkowska za 2018 rok

Zgodnie ze Statutem PTA składka powinna zostać opłacona do 31 marca 2018 r.

Wysokość składki w zależności od wieku wynosi:

• 25 zł – dla członków PTA poniżej 35 roku życia,
• 50 zł – dla członków PTA po 35 roku życia,
• 10 zł – dla członków PTA będących emerytami.


Składkę członkowską można opłacić na 2 sposoby –

1. przelew na konto bankowe PTA – 84 1090 1304 0000 0000 3010 9708 – wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska, oddziału oraz roku, za który następuję płatność,

2. poprzez Strefę Członkowską na stronie PTA – www.pta.med.pl/strefa-czlonkowska/logowanie/ – z wykorzystaniem modułu platnosci.pl.

Loginem do strefy członkowskiej jest adres e-mail podany przy rejestracji. Hasło zawarte jest w mailu, który Państwo otrzymali po rejestracji. W przypadku zagubienia lub zapomnienia hasła, można wybrać nowe hasło korzystając z funkcji przypomnienia hasła pod tym adresem –

https://www.pta.med.pl/auth/forgottenpassword.html

22 kwietnia 2020 roku spotykamy się na XII Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergologia w laboratorium, klinice i gabinecie”.

X