Rozmowy PTA z Ministerstwem Zdrowia nt. anafilaksji w szkole

Rozmowy PTA z Ministerstwem Zdrowia nt. anafilaksji w szkole

23 marca odbyło się już kolejne spotkanie prof. Zbigniewa Bartuzi – Prezydenta PTA oraz prof. Jerzego Kruszewskiego – byłego Konsultanta w dziedzinie alergologii, z władzami Ministerstwa Zdrowia, poświęcone zagrożeniu anafilaksją wśród dzieci oraz dostępowi do adrenaliny w szkołach, na którym przedstawiono następujące propozycje PTA:

  1. wyposażenie apteczek szkolnych w adrenalinę (w formie ampułkostrzykawki lub autostrzykawki),
  2. przeprowadzenie przez przedstawicieli Towarzystwa szkoleń dla personelu szkolnego w zakresie postępowania z dzieckiem zagrożonym anafilaksją.

W trakcie spotkania zaapelowano także o włączenie przedstawicieli środowiska alergologicznego do prac nad dokumentami regulującymi opiekę nad dziećmi z przewlekłymi chorobami – ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących życie (np. apteczki lekarskie czy też pielęgniarskie).

Następne spotkanie ma odbyć się w szerokiej formule obejmującej przedstawicieli PTA, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rodziców i opiekunów dzieci z alergią, dlatego apelujemy do Państwa o zgłaszanie do PTA historii rodziców i ich dzieci w kontekście alergii w szkole. Państwa głos pomoże nam w zaproponowaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo alergiczne dzieci w szkołach, przedszkolach i innych placówkach wychowawczych.

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.