Serdecznie zapraszamy do ubiegania się o grant naukowo-badawczy dla członków Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Wysokość grantu wynosi 25 000 zł (90% wartości grantu jest przeznaczone na koszty odczynników, 10% wartości grantu jest przeznaczone na wynagrodzenie Beneficjenta). Zwycięzca postępowania konkursowego zostanie wybrany przez Komisję Konkursową na Sesji Sekcji Młodych na XIII Międzynarodowym Kongresie PTA (26-29 września 2018 r., Mikołajki).

Termin składania aplikacji mija z dniem 20.05.2018 r. Szczegóły dotyczące aplikowania i warunków grantu znajdą Państwo w poniższym Regulaminie.

Do pobrania:

Regulamin przyznawania grantu naukowo-badawczego dla członków młodszych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego na Kongresie PTA (plik PDF)

Wniosek o grant naukowo-badawczy PTA (plik PDF)