Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” – Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” – Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

17 maja 2018 r. w Krakowie odbędzie się IX Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” poświęcone roli lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Organizatorem Sympozjum jest Towarzystwo Internistów Polskich. Osoby zainteresowany bezpłatnym udział w Sympozjum zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://szkolenia.mp.pl/szkolenia/bigsite.html?congress_id=13644

Praca z pacjentami niepełnosprawnymi intelektualnie i ich opiekunami wymaga szczególnego podejścia. Sympozjum ma pokazać jak radzić sobie z problemami w opiece lekarskiej w takich przypadkach i jak najlepiej docierać do tej grupy pacjentów.