Zapraszamy wszystkich Członków PTA do skorzystania z propozycji EAACI – każdy nowy i obecny Członek EAACI może płacić składkę członkowską w wysokości 30 euro rocznie, o ile jest pełnoprawnym Członkiem PTA i nie zalega z płatnością składek członkowskich w naszym Towarzystwie.

Procedura niższej składki członkowskiej w EAACI jest następująca:

  1. Członek PTA pobiera i podpisuje oświadczenie umożliwiające PTA przekazywanie danych EAACI informacji o statusie członkostwa i składkach (OŚWIADCZENIE DOCPDF)
  2. Oświadczenie zostaje przesłane do PTA w formie skanu na adres mailowy pta@pta.med.pl lub faksem na numer (42) 679 03 16 (bez tego dokumentu PTA nie będzie mogło udzielić żadnych informacji EAACI na temat statusu członkostwa w PTA oraz opłacenia składek danej osoby)
  3. Członek PTA zainteresowany niższą składką członkowską w EAACI ma dwie opcje:
  • Gdy zapisuje się do EAACI to na stronie http://registration.eaaci.org/EAACIMemberRegistration.aspx w sekcji National Allergy Society (NAS) Dual Membership – Please select NAS Society – zaznacza Poland (punkt A na poniższym obrazku), a w miejscu Please fill in your NAS membership numer wpisuje PTA (punkt B na poniższym obrazku)
  • Dotychczasowi członkowie EAACI mogą skorzystać z opcji niższej składki członkowskiej po wysłaniu takiej prośby do EAACI na adres mailowy member@eaaci.org

     4. PTA potwierdza EAACI status członkostwa i płatność składek osoby wnioskującej o niższą składkę członkowską EAACI.

Zapraszamy do zapisywania się do EAACI i zachęcamy do aktywnego udziału w tej jednej z najważniejszych organizacji alergologicznych na świecie!