Dni Spirometrii 2018

Dni Spirometrii 2018

Właśnie rozpoczęły się przygotowania do ogólnopolskiej akcji spirometrycznej Dni Spirometrii 2018, w ramach europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE, której hasłem przewodnim jest  Breathe Clean Air – Oddychaj czystym powietrzem.

 Bezpłatne badania spirometryczne odbędą się w Polsce w dniach 1-6 października 2018.

 Kampania HEALTHY LUNGS FOR LIFE to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Naszym celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy związane z chorobami płuc.

Ta edycja dni spirometrii jest poświecona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. To jakim powietrzem oddychamy wpływa bezposrednio na sprawność układu oddechowego i może powodować okreslone problemy zdrowotne. Duszność, kaszel, świsty w czasie oddychania często pojawiają sie w sezonie grzewczym. W tym czasie pojawiają się także zaostrzenia astmy i POCHP,  które w skrajnych sytuacjach mogą byc zagrożeniem dla chorych.

Patronat merytoryczny nad DS 2018 objęło Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia i Wojskowy Instytut Medyczny.

Zachęcamy lekarzy, pielęgniarki, techników spirometrii do włączenia się w obchody Dnii Spirometrii w Polsce.

Prosimy o wypełnienie  Formularza zgłoszenia i zaoferowanie chętnym pacjentom bezpłatnych badań spirometrycznych w swoich placówkach i gabinetach.

Zarejestrowanie się do dnia 7 września 2018, do godz. 20.00  jest gwarancją otrzymania pakietu materiałów promocyjnych (koszulki, plakaty, ulotki).  Tych, którzy zarejestruję się po tym terminie prosimy o samodzielny wydruk materiałów.