Zmarła Dr Agnieszka Olszewska-Ziąber

Zmarła Dr Agnieszka Olszewska-Ziąber

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 02.11.2018r. w wieku 56 lat  odeszła na zawsze dr n. med. Agnieszka Olszewska – Ziąber, wybitny specjalista w dziedzinie laryngologii i alergologii. Jej nagła śmierć przerwała aktywne życie wypełnione wykonywaną z oddaniem pracą lekarza i pozostawiła pustkę wśród najbliższych współpracowników i pacjentów.

Pierwszą pracę zawodową podjęła w Klinice Otolaryngologii Szpitala WAM w Łodzi, gdzie zdobywała kolejne specjalizacje najpierw z laryngologii w 1990 i 1993r. a potem z alergologii w 1996 r. Na wydziale Lekarskim WAM obroniła w 1994 r. pracę doktorską, wyróżniona nagrodą Rektora WAM oraz nagrodą Polskiego Towarzystwa Alergologicznego im. Profesora Obtułowicza. Dzięki swojej pasji i energii stworzyła nowatorską Poradnię Chorób Nosa w Ramach Poradni Laryngologicznej szpitala WAM. W połowie pierwszej dekady XXI stulecia podjęła pracę w Klinice Immunologii Reumatologii i Alergii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie była zaangażowana nie tylko w pracę kliniczną, kierując Pracownią Rynofiberoskopii, ale także w działalność dydaktyczną i naukową. Uczestniczyła aktywnie w realizacji szeregu projektów naukowych, tak krajowych jak i międzynarodowych, finansowanych z Programów Ramowych UE, wyróżniając się w ich realizacji konsekwencją i pomysłowością. Była pełnym wewnętrznej pasji i chętnym do współpracy z innymi lekarzem, stale dążącym do przeniesienia wyników badań naukowych do praktyki klinicznej. Powszechnie ceniona była przez pacjentów za swoją lekarską kompetencję, ale także za ciepłe podejście i empatię wobec chorych. Dr Agnieszka Olszewska – Ziąber była osobą pogodną i skromną o ujmującym sposobie bycia.

Agnieszka pozostanie w pamięci współpracowników, chorych i szerokiego grona przyjaciół!

W imieniu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Prof. Dr hab. Med. Marek L Kowalski ,Kierownik Kliniki Immunologii i Alergii ,Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz zespołem