100 najważniejszych osób w medycynie i systemie ochrony zdrowia w 2018 r.

100 najważniejszych osób w medycynie i systemie ochrony zdrowia w 2018 r.

Już po raz 16. Redakcja „Pulsu Medycyny” zorganizowała plebiscyt wskazujący na 100 najważniejszych osób w medycynie i systemie ochrony zdrowia. Na obu listach nie zabrakło przedstawicieli polskiej alergologii:

Medycyna:

38. Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, spec. pediatrii, alergologii, pulmonologii i chorób płuc dzieci; kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

64. Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, spec. chorób wewnętrznych, alergologii; dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi.

82. Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, spec. chorób wewnętrznych, alergologii, pulmonologii; kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prorektor ds. klinicznych UM w Łodzi, dziekan Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi, przewodniczący rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, redaktor naczelny 12-tomowej „Wielkiej Interny”.

System ochrony zdrowia:

38. Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski, przewodniczący społecznej rady programowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”.

96. Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

W tym roku „Puls Medycyny” przyznał także dodatkowe wyróżnienie – dla osób, które mają wpływ na rozwój polskiej medycyny poprzez dzielenie się swoją wiedzą z szerokim gronem odbiorców, m.in. na łamach „Pulsu Medycyny”. Tytułem promotora wiedzy uhonorowany został m.in. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi.

Serdecznie gratulujemy!