17 września Walne Zgromadzenie Delegatów wybrało nowe władze Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w kadencji 2021-2024.

Skład Zarządu Głównego PTA prezentuje się następująco:

 • Prof. Maciej Kupczyk – Prezydent
  Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Prof. Radosław Gawlik – Prezydent Elekt
  Klinika i Katedra Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląski Uniwersytet Medyczny 
 • Prof. Marek Kulus – Prezydent kadencji 2018-2021
  Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. Zbigniew Bartuzi 
  Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Prof. Marta Chełmińska
  Klinika Alergologii i Pneumonologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz
  Klinika i Katedra Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Prof. Ewa Czarnobilska
  Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Dr Piotr Dąbrowiecki
  Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 • Prof. Jerzy Kruszewski
  Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 • Prof. Piotr Kuna
  Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Dr Izabela Kupryś-Lipińska
  Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Prof. Marcin Moniuszko
  Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Prof. Marek Niedoszytko
  Klinika Alergologii i Pneumonologii Gdański Uniwersytet Medyczny 
 • Dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka
  Zakład Alergologii Klinicznej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Dr Piotr Rapiejko
  Klinika Otolaryngologii WIM, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych, Warszawa
 • Prof. Bolesław Samoliński
  Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Główna Komisja Rewizyjna:

 • Prof. Andrzej Chciałowski
  Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa
 • Dr Paweł Gonerko
  Szpital Zdroje Szczecin
 • Prof. Alicja Grzanka
  Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. Cezary Pałczyński
  Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Dr Aneta Tomaszewska
  Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sąd Koleżeński:

 • Prof. Krzysztof Buczyłko
  Centrum Alergologii w Łodzi
 • Dr Adrian Gajewski
  Klinika Immunologii i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Dr Krzysztof Kłos
  Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 • Prof. Aneta Krogulska
  Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Prof. Krzysztof Pałgan
  Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Nowym władzom Towarzystwa życzymy wielu osiągnięć w pracy na rzecz rozwoju alergologii!