Zapraszamy do zapoznania się z polskim tłumaczeniem Stanowiska ERS oraz ISEE w sprawie nowych wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza. Dokument ten został poparty przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz inne towarzystwa i instytucje działające na rzecz poprawy jakości powietrza.

Stanowisko ERS i ISEE w sprawie wytycznych WAO