18 listopada w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, której liderem jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służby zdrowia w tym reprezentanci PTA, konsultanci krajowi, szefowie towarzystw lekarskich, eksperci organizacji opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego, przedstawiciele organizacji pacjenckich, a także sektora farmaceutycznego.

W trakcie dyskusji eksperci przedstawili pomysły wykorzystania narzędzia e-recepty do monitorowania stosowania leków przez pacjentów z astmą, aktualizacji i promocji wytycznych leczenia astmy wśród personelu medycznego (zwłaszcza lekarzy POZ i rodzinnych), dotarcia z założeniami Koalicji do decydentów ochrony zdrowia i jak najszerszych kręgów społecznych, w tym przede wszystkim pacjentów.

Strona internetowa Koalicji na rzecz Leczenia Astmy: https://koalicja.pta.med.pl/

Raport „Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej”: https://koalicja.pta.med.pl/wp-content/Astma_Raport_FINAL.pdf

Galeria spotkania: https://koalicja.pta.med.pl/wydarzenia/i-spotkanie-prezydium/