W dniu 30.11.2021 r. podczas zebrania Zarządu Głównego PTA nastąpiła aktualizacja składu Komisji i Grup Roboczych ZG PTA.

Aktualne listy znajdują się pod adresem: Komisje i Grupy Robocze ZG PTA