Przez lata w najłagodniejszych postaciach astmy bazowaliśmy często na lekach działających wyłącznie objawowo. Teraz każda interwencja doraźna powinna być łączona z podażą leku przeciwzapalnego – mówi prof. Marek Kulus w rozmowie z Pulsem Medycyny na temat standardów diagnostyki i leczenia astmy, a także priorytetów powołanej niedawno Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy.

https://pulsmedycyny.pl/prof-marek-kulus-kontrola-astmy-u-polskich-pacjentow-jest-niewystarczajaca-1135373