30 listopada odbyło się Spotkanie Ekspertów poświęcone przyszłości polskiej alergologii, w którym udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTA, Przewodniczący Sekcji Problemowych i Oddziałów Regionalnych PTA, a także zaproszeni goście.

W toku prezentacji ekspertów i dyskusji poruszono następujące wątki:

  • status i przyszłość alergologii jako specjalizacji,
  • profil pacjenta alergologicznego i miejsca leczenia (ambulatoryjne vs hospitalizacja),
  • wpływ pandemii na organizację lecznictwa alergologicznego w Polsce,
  • zmiany w kształceniu alergologów oraz ich profilu demograficznym,
  • konieczność promocji medialnej alergologii jako ważnej społecznie specjalizacji.

Wnioski ze Spotkania Ekspertów będą stanowiły wytyczne dla władz Towarzystwa w przyszłości.
Kolejne tego typu dyskusje poświęcone roli alergologii odbędą się w 2022 roku.