Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzięki staraniom PTA program lekowy dupilumab w AZS jest również dostępny dla alergologów. Nasze uwagi zgłoszone do tej procedury zostały uwzględnione przez NFZ i zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Funduszu, program B.124 Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry będzie mógł być prowadzony w poradniach i oddziałach alergologicznych.

Szczegóły w załączonym piśmie.

Link do programu lekowego B.124 Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóryhttps://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-nieonkologiczne