W mijającym roku w PTA działo się dużo. Trwająca pandemia nie spowolniła działań Towarzystwa, podjęliśmy nowe aktywności i wróciliśmy do tych wstrzymanych przez pandemię. Co dokładnie udało nam się osiągnąć?

 Przeprowadziliśmy proces zmian władz Towarzystwa – po raz pierwszy w historii całkowicie wirtualnie. Zaczynając od władz Oddziałów Regionalnych, Sekcji Problemowych poprzez Walne Zgromadzenie Delegatów, które wybrało nowy Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

 Zorganizowaliśmy dwie najważniejsze inicjatywy edukacyjne – XIII Konferencję Szkoleniową oraz XIV Międzynarodowy Kongres – pierwsze od początku pandemii spotkanie hybrydowe ze stacjonarnym udziałem uczestników. Wspieramy ciągle młodych Członków PTA organizując konkursy na grant naukowo-badawczy, na najlepszą pracę oryginalną i doktorską w alergologii, a także granty na uczestnictwo czy najlepsze prezentacje podczas Kongresu PTA oraz nowe aktywności, o których więcej już wkrótce. Nie zwolniła działalność publikacyjna PTA – nowe wytyczne i artykuły ukazywały się na łamach „Alergologii Polskiej” i współpraca międzynarodowa, czego widocznym znakiem był Kongres EAACI w Krakowie. Dla pacjentów uruchomiliśmy stronę internetową obejmującą przystępne informacje o alergii, na łamach „Gazety Wyborczej” systematycznie ukazywały się dodatki z wypowiedziami ekspertów PTA, a w czerwcu w ramach World Allergy Week 2021 przeprowadziliśmy szeroką kampanię medialną dotyczącą zagrożenia jakim jest anafilaksja.

 Ponieważ alergologia to dynamiczna specjalizacja, dlatego podjęliśmy rozmowy z decydentami służby zdrowia w temacie dostępności adrenaliny, dostępu do terapii dupilumabem w AZS oraz interweniowaliśmy w sprawie wyceny szczepionek i preparatów alergenowych. Nową inicjatywą Towarzystwa jest Koalicja na rzecz Leczenia Astmy – https://koalicja.pta.med.pl/, gromadząca ekspertów towarzystw lekarskich i przedstawicieli środowisk zainteresowanych poprawą diagnostyki i terapii astmy w Polsce. Koalicja promuje raport podsumowujący aktualny stan lecznictwa astmy, zorganizowała konferencję prasową oraz prowadzi rozmowy z Ministerstwem Zdrowia dot. wykorzystania nowych narzędzi informatycznych w kontroli choroby i stosowania leków. Szczegóły tych rozmów przekażemy już niedługo.

Wiemy co przyniósł mijający rok, a w oczekiwaniu na 2022 już teraz zapraszamy do udziału w najbliższych wydarzeniach edukacyjnych PTA:
XIV Konferencji Szkoleniowej – https://konferencja2022.pta.med.pl
VII Klinicznym Forum Ekspertów – https://forum2022.pta.med.pl

Zachęcamy wszystkich Członków PTA do udziału w tych spotkaniach, a także lektury newslettera, odwiedzania naszego profilu na Facebooku – https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoAlergologiczne oraz Instagramie – https://www.instagram.com/polish_society_of_allergology/ i aktywnego udziału w życiu Towarzystwa.