Zapraszamy wszystkich Członków PTA do skorzystania z opcji podwójnego członkostwa EAACI Dual Membership – każdy nowy i obecny Członek EAACI może płacić składkę członkowską w wysokości 30 euro rocznie, o ile jest pełnoprawnym Członkiem PTA i nie zalega z płatnością składek członkowskich w naszym Towarzystwie.

Szczegóły na naszej stronie: https://www.pta.med.pl/?p=6057