Wrodzony obrzęk naczynioruchowy (HAE) jest rzadką, ale dotkliwą chorobą, w której wczesna diagnoza i leczenie są kluczowe dla zdrowia i życia pacjentów. W najnowszym numerze Allergy, oficjalnego periodyku Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) opublikowano najnowsze wytyczne, przygotowane we współpracy ekspertów EAACI i Światowej Organizacji Alergii (WAO). W dokumencie zawarto praktyczne wskazówki w zakresie diagnostyki i leczenia HAE, w tym selekcji pacjentów u których należy włączyć leczenie profilaktyczne, oprócz doraźnego. Omówiono także możliwości monitorowania aktywności choroby, jej kontroli i wpływu na jakość życia pacjentów, a także odrębności postępowania w grupach szczególnych, takich jak dzieci czy ciężarne.

Publikacja jest szczególnie interesująca w obliczu wprowadzanego aktualnie programu lekowego B.122 – Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu, w ramach którego refundacją objęto lanadelumab – przeciwciało monoklonalne stabilizujące aktywność kalikreiny osoczowej.

The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema – the 2021 revision and update

B.122 Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu