Pod takim tytułem już 15 marca o godz. 11:00 odbędzie się briefing prasowy, którego tematem przewodnim będą wytyczne dot. postępowania pracowników oświaty w sytuacji wystąpienia u dziecka wstrząsu anafilaktycznego lub ataku astmy. Wytyczne przygotowane zostały przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne na prośbę Ministerstwa Zdrowia i obecnie poddawane są resortowej analizie.

Dotychczas nie ma regulacji prawnej jasno określającej jak powinien zachować się pracownik szkoły czy przedszkola w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego czy ataku astmy u dziecka znajdującego się na terenie placówki. Wiadome jest, że każdy człowiek w naturalnym odruchu ma podejmowanie czynności ratujących życie drugiej osoby, ale czy podanie leku ratującego życie jakim jest adrenalina (wstrząs anafilaktyczny) czy salbutamol (astma) wpisuje się w standardowy zakres tych czynności? Czy leki ratujące życie powinny być na wyposażeniu przedszkoli i szkół? Jakie kompetencje powinni posiadać nauczyciele, aby otoczyć ucznia kompleksową opieką zdrowotną?

Do dyskusji zaprosiliśmy:

 • dr. Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia
 • dr. hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL – Ministra Edukacji i Nauki
 • dr. hab. Marcina Wiącka, prof. UW – Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Bartłomieja Chmielowca – Rzecznika Praw Pacjenta
 • prof. Karinę Jahnz-Różyk – konsultanta krajowego w dziedzinie alergologii
 • prof. Macieja Kupczyka – prezydenta PTA
 • prof. Marka Kulusa – przewodniczącego Koalicji na rzecz leczenia astmy
 • prof. Zbigniewa Bartuziego – przewodniczącego Zespołu PTA ds. dostępności adrenaliny w szkole
 • prof. Piotra Kunę – członka Zarządu Głównego PTA
 • dr. Piotra Dąbrowieckiego – członka Zarządu Głównego PTA, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP
 • dr. Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę – ekspertkę systemu ochrony zdrowia, dyrektorkę Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego
 • Agnieszkę Panocką i Joannę Kuczyńską – założycielki, prezeski Fundacji Allergia
 • Jakuba Tylmana – pedagoga, oligofrenopedagoga z tytułem „Nauczyciel na Medal i Osobowość Roku 2019”, a także praktyka zarządzania placówkami oświatowymi.

Prowadzącym spotkanie będzie Wojciech Kuta, redaktor naczelny Rynku Zdrowia, miesięcznika branży medycznej.

Streaming briefingu będzie można śledzić na naszym Facebook’u oraz na stronie Agencji Informacyjnej Newseria.

ZAPRASZAMY!

Partnerami wydarzenia są: Viatris i Polpharma