3 maja 2022 roku obchodzimy Światowy Dzień Astmy, przedsięwzięcie Światowej Inicjatywy na Rzecz Astmy (GINA) – organizacji działającej na rzecz ograniczania zdrowotnych i społecznych skutków astmy. Jest to wydarzenie organizowane od 1998 roku w każdy pierwszy wtorek maja. W pierwszym roku obchody zaplanowano w 35 krajach – obecnie Światowy Dzień Astmy to inicjatywa obecna już w blisko 100 państwach, w tym także od wielu lat w Polsce.

Tematem Światowego Dnia Astmy 2022 jest likwidowanie przeszkód i braków we właściwej opiece nad chorymi z astmą. To także główny cel powołanej w zeszłym roku Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, której liderem jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Koalicja jest transparentnym, otwartym, niezależnym zrzeszeniem o odformalizowanym charakterze, w ramach której podejmowane będą aktywności na rzecz poprawy status quo w zakresie diagnostyki i leczenia astmy w Polsce.

W związku ze Światowym Dniem Astmy, Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz Koalicja na rzecz Leczenia Astmy przygotowały aktywności dedykowane do liderów ochrony zdrowia, lekarzy oraz społeczeństwa, których celem będzie pobudzenie dyskusji w zakresie poprawy sytuacji chorych z astmą. Potrzeba bowiem niewiele by poprawić stan polskiej diagnostyki i terapii astmy – tak u dzieci jak i dorosłych. Koalicja oraz PTA będą głosem tych grup pacjentów. Szczegóły już wkrótce!