Wraz z publikacją nowej listy leków refundowanych, obowiązującej od 1 maja 2022, istotnym zmianom uległa również treść Programu Leczenia Astmy Ciężkiej.

W przypadku trzech leków dotychczas dostępnych w Programie ujednolicono kryteria włączenia. Dodano także zapis obniżający wymagany poziom eozynofilii (do min. 150 kom/ul) u pacjentów kwalifikowanych do leczenia mepolizumabem i benralizumabem w trakcie przewlekłej sterydoterapii systemowej. W przeciwwskazaniach do leczenia nie znajdziemy od teraz jednoczesnej terapii lekami immunosupresyjnymi, przeciwnowotworowymi, wlewami z immunoglobulin lub innymi lekami biologicznymi. Kolejną istotną zmianą jest brak konieczności zawieszenia pacjenta po 24 miesiącach leczenia- obecnie decyzja o zawieszeniu będzie opcjonalna i pozostaje w rękach lekarza prowadzącego.

W programie znalazł się również nowy lek biologiczny- dupilumab (Dupixent), który dotychczas refundowany był w leczeniu ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-nieonkologiczne