Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 73 lat zmarł Prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa.

Prof. T. Płusa był absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, uzyskał specjalizacje z chorób wewnętrznych, alergologii oraz pulmonologii. Do 2015 roku był związany zawodowo z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Autor kilkuset publikacji naukowych, promotor wielu doktoratów oraz redaktor naczelny kilku czasopism medycznych krajowych oraz międzynarodowych.

Prof. T. Płusa był także jednym z członków-założycieli Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, a w latach 1994-2000 pełnił funkcję Prezydenta PTA.

Rodzinie i bliskim Prof. Tadeusza Płusy składamy najszczersze kondolencje.