Już dziś startuje organizowane przez Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc i Międzynarodową Koalicję na rzecz Chorób Płuc spotkanie pod hasłem „Przekształcanie opieki nad osobami z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w postpandemicznym świecie”.

W trwające w dniach 28-29 czerwca br. wydarzenie zaangażują się liderzy światowej i europejskiej pulmonologii oraz przedstawiciele rządów i instytucji państwowych z całej Europy. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie odpowiedniej diagnostyki i terapii chorób płuc oraz chorób alergicznych układu oddechowego (takich jak POChP, astma i inne) w realiach popandemicznych.

Sekretarz generalny ERS i sygnatariusz Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, będzie reprezentować Koalicję i przybliży jej założenia uczestnikom szczytu IRC. Dyskusja w gronie najwybitniejszych ekspertów będzie okazją do przedstawienia polskiej organizacji leczenia m.in. astmy oraz zdobycia wiedzy nt. stosowanych rozwiązań w tym zakresie w innych krajach. Dzięki udziałowi przedstawicieli Koalicji na rzecz Leczenia Astmy w tego typu spotkaniach mamy możliwość efektywniejszego działania na rzecz polskich pacjentów.

Zapraszamy do udziału i wspólnego tworzenia ambitnych strategii leczenia chorób układu oddechowego w oparciu o najlepsze praktyki. Szczegóły pod linkiem  www.bit.ly/3A7s25x.

Więcej o Koalicji na https://koalicja.pta.med.pl/