Serdecznie zapraszamy na Konferencję Anafilaksja, Alergia na Jady Owadów, Mastocytoza, która odbędzie się 18 listopada 2022 r. w Gdańsku. Podczas spotkania wybitni eksperci przedstawią Państwu takie tematy jak:

  • postępowanie i typy anafilaksji,
  • diagnostyka i terapii alergii na jady owadów,
  • mastocytoza,
  • sytuacje szczególne w populacji dziecięcej.

Nie zabraknie także dyskusji, w których podsumujemy zalecenia międzynarodowe dot. tych chorób, spróbujemy zastosować je do polskich warunków oraz odpowiemy na pytanie gdzie musimy oprzeć się na opinii ekspertów.

Czas spotkania otwieramy także na sesje przypadków – gorąco zachęcamy do zgłaszania przypadków z Państwa praktyki poprzez formularz na stronie internetowej spotkania. Szczególnie zależy nam na chorych leczonych w sytuacji braku twardych zaleceń w postępowaniu np.: w przypadku chorób współistniejących, wątpliwości diagnostycznych i kwalifikacji do leczenia, konieczności modyfikacji schematu leczenia, działań niepożądanych, specyficznych problemów pediatrycznych. Dzięki takim prezentacjom nasze spotkanie będzie próbą praktycznej odpowiedzi na pytania, które rodzą się w naszych miejscach pracy.

Podsumowaniem naszej dyskusji będzie publikacja w Alergologii Polskiej, która wskazać ma sugestie postępowania w przypadkach wątpliwych. Współautorami publikacji będą wszyscy autorzy omawianych przypadków.

Więcej na stronie: https://aajm.pta.med.pl/