28 września w Warszawie odbyło się IV spotkanie Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Jean Bousquet, który przedstawił międzynarodowy projekt cyfryzacji leczenia astmy.

Inne poruszane tematy w trakcie spotkania to:

  • sytuacja pacjentów z astmą,
  • przygotowanie wytycznych leczenia astmy dla lekarzy POZ,
  • udział Koalicji w gremiach międzynarodowych,
  • rozmowy z decydentami w zakresie poprawy terapii i diagnostyki.

Strona internetowa Koalicji na rzecz Leczenia Astmy: https://koalicja.pta.med.pl/