Kampanie pod patronatem PTA: „Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie” i „Posłuchaj Swoich Płuc”

Polskie Towarzystwo Alergologiczne objęło patronatem dwie kampanie świadomościowe skierowane do pacjentów i ich rodzin – kampanię: Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie, w obszarze astmy i nadmiernego polegania pacjentów na lekach z grupy SABA oraz kampanię: Posłuchaj Swoich Płuc, skierowaną do pacjentów z astmą ciężką, niekontrolowaną. Obie kampanie stanowią wspólną inicjatywę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz firmy AstraZeneca.

Celem kampanii Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie jest dotarcie do osób nadmiernie polegających na lekach doraźnych oraz uświadomienie im zwiększonego ryzyka zaostrzeń astmy, zwłaszcza jeśli używają leków doraźnych więcej niż 3 razy w tygodniu lub częściej.

Kampania Posłuchaj Swoich Płuc adresowana jest do pacjentów z astmą ciężką i ich rodzin, do których będziemy docierać z kluczowymi komunikatami dotyczącymi objawów świadczących o braku prawidłowej kontroli astmy. Zamierzamy zwiększyć świadomość na temat podstawowych problemów, z jakimi mierzą się tacy pacjenci, takich jak: wybudzenia nocne, nadużywanie sterydów w tabletkach, częste stosowanie leków doraźnych oraz hospitalizacje spowodowane atakami astmy.

Zamiarem obu kampanii jest aktywizacja pacjentów do rozmów z lekarzem na temat faktycznego stanu zdrowia oraz do porzucenia szkodliwych nawyków zdrowotnych. Przedsięwzięcie działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów i ich rodzin w dwóch kluczowych obszarach związanych z leczeniem astmy tj. bezpiecznych granic stosowania leków doraźnych oraz prawidłowej kontroli choroby, przyczyni się do poprawy stanu leczenia astmy w Polsce oraz do osiągnięcia przez pacjentów optymalnych efektów terapeutycznych.

W ramach kampanii prowadzone są działania edukacyjne i świadomościowe w  mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube). Powstały także dedykowane strony internetowe, na których pacjenci znajdą materiały edukacyjne oraz narzędzia zachęcające do aktywnego zaangażowania się w rozmowę z lekarzem na temat stanu zdrowia.

Kampanii Posłuchaj Swoich Płuc dedykowana została strona internetowa www.posluchajswoichpluc.pl

Kampanii Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie dedykowana jest strona www.stosujrozwaznie.pl