Oddział Świętokrzyski

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodniczący Oddziału:
Lek. Oskar Solarski

 • Zastępca przewodniczącego: Lek. Maria Kurasandzis-Szalecka
 • Sekretarz: Lek. Patrycja Czeczot-Starba
 • Skarbnik: Lek. Ilona Pietrzyk
 • Członek: Lek. Anna Latos

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca: Lek. Maria Zielińska
 • Lek. Maciej Szczukocki
 • Lek. Grzegorz Żak

Siedziba Oddziału:

Oddział Świętokrzyski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Oddział Alergologiczny
Szpital Powiatowy w Chmielniku
Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik
e-mail: swietokrzyski@pta.med.pl

 

Oddział Świętokrzyski

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodniczący Oddziału:
Lek. Oskar Solarski

 • Zastępca przewodniczącego: Lek. Maria Kurasandzis-Szalecka
 • Sekretarz: Lek. Patrycja Czeczot-Starba
 • Skarbnik: Lek. Ilona Pietrzyk
 • Członek: Lek. Anna Latos

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca: Lek. Maria Zielińska
 • Lek. Maciej Szczukocki
 • Lek. Grzegorz Żak

Siedziba Oddziału:

Oddział Świętokrzyski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Oddział Alergologiczny
Szpital Powiatowy w Chmielniku
Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik
e-mail: swietokrzyski@pta.med.pl