Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Prof. Maciej Chałubiński
Wiceprzewodniczący: Dr n. biol. Adrian Gajewski
Sekretarz: Lek. Aleksandra Likońska

Siedziba:
Klinika Immunologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Pomorska 251, 92-213, Łódź, tel. 42 675 73 09

Data i miejsce powołania przez Zarząd Główny PTA: 06.03.2020r. w Warszawie.

Cele działalności sekcji:

 1. Edukacja na temat wpływu mikrobiomu i infekcji na układ odpornościowy w kontekście rozwoju i przebiegu astmy i alergii.
 2. Integracja środowiska lekarzy alergologów i mikrobiologów w zakresie badań prowadzonych nad wpływem mikrobiomu i infekcji na układ odpornościowy.
 3. Organizacja konferencji naukowych, sesji edukacyjnych, warsztatów szkoleniowych oraz podejmowanie innych aktywności dotyczących wpływu mikrobiomu i infekcji na układ odpornościowy w kontekście rozwoju i przebiegu chorób alergicznych.
 4. Inicjowanie i prowadzenie projektów badawczych nt. długofalowych skutków oddziaływania mikrobiomu i infekcji na układ odpornościowy, w szczególności na wrodzone mechanizmy immunologiczne.
 5. Współpraca z odpowiednimi sekcjami partnerskimi w innych towarzystwach naukowych, w tym EAACI.
 6. Opracowywanie i wdrażanie zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych w szeroko pojętym obszarze dotyczącym mikrobiomu człowieka oraz infekcji dróg oddechowych w odniesieniu do astmy i alergii.

Dotychczasowe efekty pracy w ramach sekcji (2020-2021):

Publikacje

 1. Gajewski A, Szewczyk R, Kowalski ML, Chałubiński M. Wpływ mikrobiomu na regulację odpowiedzi immunologicznej typu T2 w odniesieniu do rozwoju alergii i astmy. Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny 2020, 25 (2): 55-58. http://alergia-astma-immunologia.pl/2020_25_2/AAI_02_2020_1382_gajewski.pdf
 2. Kowalski ML, Bartuzi Z, Bręborowicz A, Czarnecka-Operacz M, Kruszewski J, Kulus M, Kupczyk M, Moniuszko M, Niedoszytko M, Nittner-Marszalska M, Nowicki RJ, Rogala B, Chałubiński M Stanowisko grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2.http://alergia-astma-immunologia.pl/2020_25_2/AAI_02_2020_1379_v2_kowalski.pdf

Konferencje, sesje, wykłady

 1. Wykład w ramach sesji sekcji problemowych PTA na XIII Konferencji Szkoleniowej PTA (5-8.05.2021): Maciej Chałubiński „Mikrobiom, a podatność na zakażenie SARS-CoV-2 i ciężkość przebiegu COVID19”
 2. Sesja sekcji „Mikrobiom, infekcje a alergia” na XIV Międzynarodowym Kongresie PTA (30.09-02.10.2021):
 • Wojciech Feleszko: Postbiotyki – potencjalne korzyści z zastosowania w chorobach alergicznych
 • Magdalena Trzeciak: Nadkażenia w AZS – skuteczna terapia i pielęgnacja
 • Maciej Chałubiński: Wirusowe infekcje dróg oddechowych w dobie COVID-19
 • Małgorzata Brauncajs: Oporność na antybiotyki w praktyce alergologa, dermatologa i laryngologa – spojrzenie mikrobiologa

 

Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Prof. Maciej Chałubiński
Wiceprzewodniczący: Dr n. biol. Adrian Gajewski
Sekretarz: Lek. Aleksandra Likońska

Siedziba:
Klinika Immunologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Pomorska 251, 92-213, Łódź, tel. 42 675 73 09

Data i miejsce powołania przez Zarząd Główny PTA: 06.03.2020r. w Warszawie.

Cele działalności sekcji:

 1. Edukacja na temat wpływu mikrobiomu i infekcji na układ odpornościowy w kontekście rozwoju i przebiegu astmy i alergii.
 2. Integracja środowiska lekarzy alergologów i mikrobiologów w zakresie badań prowadzonych nad wpływem mikrobiomu i infekcji na układ odpornościowy.
 3. Organizacja konferencji naukowych, sesji edukacyjnych, warsztatów szkoleniowych oraz podejmowanie innych aktywności dotyczących wpływu mikrobiomu i infekcji na układ odpornościowy w kontekście rozwoju i przebiegu chorób alergicznych.
 4. Inicjowanie i prowadzenie projektów badawczych nt. długofalowych skutków oddziaływania mikrobiomu i infekcji na układ odpornościowy, w szczególności na wrodzone mechanizmy immunologiczne.
 5. Współpraca z odpowiednimi sekcjami partnerskimi w innych towarzystwach naukowych, w tym EAACI.
 6. Opracowywanie i wdrażanie zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych w szeroko pojętym obszarze dotyczącym mikrobiomu człowieka oraz infekcji dróg oddechowych w odniesieniu do astmy i alergii.

Dotychczasowe efekty pracy w ramach sekcji (2020-2021):

Publikacje

 1. Gajewski A, Szewczyk R, Kowalski ML, Chałubiński M. Wpływ mikrobiomu na regulację odpowiedzi immunologicznej typu T2 w odniesieniu do rozwoju alergii i astmy. Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny 2020, 25 (2): 55-58. http://alergia-astma-immunologia.pl/2020_25_2/AAI_02_2020_1382_gajewski.pdf
 2. Kowalski ML, Bartuzi Z, Bręborowicz A, Czarnecka-Operacz M, Kruszewski J, Kulus M, Kupczyk M, Moniuszko M, Niedoszytko M, Nittner-Marszalska M, Nowicki RJ, Rogala B, Chałubiński M Stanowisko grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2.http://alergia-astma-immunologia.pl/2020_25_2/AAI_02_2020_1379_v2_kowalski.pdf

Konferencje, sesje, wykłady

 1. Wykład w ramach sesji sekcji problemowych PTA na XIII Konferencji Szkoleniowej PTA (5-8.05.2021): Maciej Chałubiński „Mikrobiom, a podatność na zakażenie SARS-CoV-2 i ciężkość przebiegu COVID19”
 2. Sesja sekcji „Mikrobiom, infekcje a alergia” na XIV Międzynarodowym Kongresie PTA (30.09-02.10.2021):
 • Wojciech Feleszko: Postbiotyki – potencjalne korzyści z zastosowania w chorobach alergicznych
 • Magdalena Trzeciak: Nadkażenia w AZS – skuteczna terapia i pielęgnacja
 • Maciej Chałubiński: Wirusowe infekcje dróg oddechowych w dobie COVID-19
 • Małgorzata Brauncajs: Oporność na antybiotyki w praktyce alergologa, dermatologa i laryngologa – spojrzenie mikrobiologa