Fotorelacja z XIV Międzynarodowego Kongresu PTA,
29 września – 2 października 2021, Katowice

W sesji „Najlepsi z najlepszych” Kongresu PTA zwyciężyli:

  • mgr Mateusz Gawrysiak z prezentacją Interferon-dependant mechanisms of antiviral resistance of the human lung vascular endothelium infected with rhinovirus HRV16 – relevance in asthma exacerbations,
  • lek. Piotr Łacwik z prezentacją Health literacy as a barrier to vaccine accessibility in people suffering from allergic diseases.

Serdecznie gratulujemy!

Trwa XIV Międzynarodowy Kongres PTA, który w ciągu 4 dni wykładów zaprezentował szerokie spektrum współczesnej alergologii i podsumował ostatnie 3 lata działalności PTA, a także wytyczył ścieżki dla Towarzystwa na następną kadencję. Dlatego już teraz zapraszamy na Konferencję Szkoleniową PTA, która odbędzie się w dniach 25-28 maja 2022 roku po raz pierwszy w historii w Toruniu. Więcej na https://konferencja2022.pta.med.pl.

Wyniki konkursu na grant naukowo-badawczy PTA

Miło nam poinformować, że w konkursie na grant naukowo-badawczy PTA w wysokości 25.000 zł zwyciężył dr Kamil Grubczak z aplikacją Ocena dynamicznych zmian profilu metabolomicznego u pacjentów z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych poddanych immunoterapii swoistej.

Serdecznie gratulujemy!

Sesja Plakatowa

Kongres PTA to możliwość prezentacji swoich osiągnięć przez młodych alergologów w ramach sesji plakatowych i prezentacji ustnych. Przypominamy, że abstrakty z Kongresu ukażą się w specjalnym numerze „Alergologii Polskiej – Polish Journal of Allergology”.

Sesja Inauguracyjna

W dniu wczorajszym rozpoczęliśmy najważniejsze wydarzenie edukacyjne Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Doskonali wykładowcy: prof. Stefano Del Giacco, prof. Tari Haahtela, prof. Radosław Gawlik, prof. Marek Kulus i prof. Karina Jahnz-Różyk, zainaugurowali XIV Międzynarodowy Kongres PTA wystąpieniami na bardzo wysokim poziomie naukowym.  

Oprócz naukowych wystąpień odbyła się część oficjalna w trakcie której Prof. Marek Kulus Prezydent kadencji 2018-2021 przekazał władzę Prof. Maciejowi Kupczykowi. Członkowie ZG PTA w składzie Wice Prezydent Prof. Marcin Moniuszko, Prezydent Elekt Prof. Radosław Gawlik, Sekretarz Dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka, Skarbnik Dr Izabela Kupryś-Lipińska, Prezydent kadencji 2018-2021
Prof. Marek Kulus, Prof. Marta Chełmińska, Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz, Prof. Ewa Czarnobilska, Dr Piotr Dąbrowiecki, Prof. Jerzy Kruszewski, Prof. Piotr Kuna, Prof. Marek Niedoszytko, Dr Piotr Rapiejko, Prof. Bolesław Samoliński odebrali nominacje na swoje stanowiska.

Nastąpiło również uroczyste wręczenie godności Członka Honorowego PTA prof. Bolesławowi Samolińskiemu oraz Medali Zasłużony w rozwoju alergologii prof. Jerzemu Kruszewskiemu, prof. Markowi Kulusowi, dr Andrzejowi Pustkowskiemu i dr Piotrowi Rapiejko. Serdecznie gratulujemy!

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, lidera Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, odbyła się konferencja prasowa, podczas której organizatorzy wraz z autorami raportu pt. Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej, przedstawili rekomendacje systemowych zmian służące poprawie jakości opieki nad pacjentami z astmą.

  • Poprawa efektywności i optymalizacji leczenia oraz wzrost aktywności zawodowej pacjentów z astmą.
  • Zwiększenie wykrywalności astmy przez lekarzy rodzinnych oraz weryfikacja wstępnego rozpoznania choroby i ustalenie indywidualnego planu leczenia pacjenta przez lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii i pulmonologii.
  • Zmniejszenie liczby hospitalizacji pacjentów z powodu zaostrzeń astmy oraz przekształcenie oddziałów alergologii w Centra Leczenia Astmy Ciężkiej.

Oto główne cele nowego modelu organizacji opieki nad pacjentami z astmą przedstawionego we wspomnianym raporcie. Dokument został opracowany przez ekspertów z Uczelni Łazarskiego i klinicystów specjalizujących się w leczeniu astmy. Obejmuje analizę klinicznych oraz organizacyjno-finansowych aspektów diagnostyki i leczenia pacjenta z astmą w Polsce. Przedstawione w raporcie rekomendacje dotyczą systemowych zmian mających na celu poprawę sytuacji osób dotkniętych tą chorobą. Dążenie do ich priorytetowego uwzględnienia w systemie ochrony zdrowia stanowi cel działań Koalicji na rzecz Leczenia Astmy.

 

Przygotowujemy dla Państwa XIV Międzynarodowy Kongres PTA w Katowicach.