Oddział Wielkopolski

Zarząd Oddziału (kadencja 2021-2024):

Przewodnicząca:
Dr n. med. Izabella Pawlik

 • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Michał Rogacki
 • Skarbnik: Prof. Magdalena Czarnecka Operacz
 • Sekretarz: Dr n. med. Tadeusz Grochowina
 • Członek: Prof. Anna Bręborowicz

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Dr n. med. Kazimierz Janicki
 • Członek: Dr n. med.  Danuta Mądra – Rogacka
 • Członek: Dr n. med. Ewa Springer

Siedziba Oddziału:

Oddział Wielkopolski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

SP Szpital Kliniczny Nr 1 UM w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
e-mail: oddzial.wielkopolski@pta.med.pl

Radio EMAUS: Rozmowa o alergii z dr Izabellą Pawlik – Przewodniczącą Oddziału Wielkopolskiego PTA

Oddział Wielkopolski

Zarząd Oddziału (kadencja 2021-2024):

Przewodnicząca:
Dr n. med. Izabella Pawlik

 • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Michał Rogacki
 • Skarbnik: Prof. Magdalena Czarnecka Operacz
 • Sekretarz: Dr n. med. Tadeusz Grochowina
 • Członek: Prof. Anna Bręborowicz

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Dr n. med. Kazimierz Janicki
 • Członek: Dr n. med.  Danuta Mądra – Rogacka
 • Członek: Dr n. med. Ewa Springer

Siedziba Oddziału:

Oddział Wielkopolski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

SP Szpital Kliniczny Nr 1 UM w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
e-mail: oddzial.wielkopolski@pta.med.pl

Radio EMAUS: Rozmowa o alergii z dr Izabellą Pawlik – Przewodniczącą Oddziału Wielkopolskiego PTA