Oddział Warmińsko-Mazurski

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodnicząca:
Dr n. med. Magdalena Małgorzata Zakrzewska

 • Wiceprzewodniczący: Dr Piotr Klementowski
 • Skarbnik: Dr Natalia Zdanowska
 • Sekretarz: Dr Jolanta Woźniak
 • Członek: Dr Mariola Niedźwiecka

Komisja Rewizyjna:

 • Członek: Dr n. med. Brygida Piotrowska – Wróbel
 • Członek: Dr Wojciech Jasiński
 • Członek: Dr Renata Komar

Siedziba Oddziału:

Oddział Warmińsko-Mazurski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
ul. Żołnierska 16c
10-561 Olsztyn
e-mail: oddzial.warminsko-mazurski@pta.med.pl

Oddział Warmińsko-Mazurski

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodnicząca:
Dr n. med. Magdalena Małgorzata Zakrzewska

 • Wiceprzewodniczący: Dr Piotr Klementowski
 • Skarbnik: Dr Natalia Zdanowska
 • Sekretarz: Dr Jolanta Woźniak
 • Członek: Dr Mariola Niedźwiecka

Komisja Rewizyjna:

 • Członek: Dr n. med. Brygida Piotrowska – Wróbel
 • Członek: Dr Wojciech Jasiński
 • Członek: Dr Renata Komar

Siedziba Oddziału:

Oddział Warmińsko-Mazurski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
ul. Żołnierska 16c
10-561 Olsztyn
e-mail: oddzial.warminsko-mazurski@pta.med.pl