Oddział Śląski

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 

 

 

 

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik

 • Prof. dr hab. n. med. Alicja Grzanka
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bożek
 • Dr hab. n. med. Joanna Glück
 • Lek. Olga Branicka

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Dr n. med. Piotr Brewczyński
 • Dr n. med. Barbara Rymarczyk
 • Dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel

Siedziba Oddziału:

Oddział Śląski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K Gibinskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medykow 14
40-572 Katowice 
e-mail: oddzial.slaski@pta.med.pl

Oddział Śląski

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 

 

 

 

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik

 • Prof. dr hab. n. med. Alicja Grzanka
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bożek
 • Dr hab. n. med. Joanna Glück
 • Lek. Olga Branicka

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Dr n. med. Piotr Brewczyński
 • Dr n. med. Barbara Rymarczyk
 • Dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel

Siedziba Oddziału:

Oddział Śląski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K Gibinskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medykow 14
40-572 Katowice 
e-mail: oddzial.slaski@pta.med.pl