Oddział Pomorski

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodniczący:
Dr hab. n. med Marta Chełmińska

 • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek
 • Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Specjalski
 • Sekretarz: Dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
 • Członek: Dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

Komisja Rewizyjna:

 • Dr n. med. Aleksandra Górska
 • Dr n. med. Karol Kempiński
 • Dr n. med. Eliza Wasilewska

 

Siedziba Oddziału:

Oddział Pomorski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Klinika Alergologii
Katedra Pneumonologii i Alergologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, V piętro
e-mail: allergy@gumed.edu.pl
tel.: 58 5844305

Oddział Pomorski

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodniczący:
Dr hab. n. med Marta Chełmińska

 • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek
 • Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Specjalski
 • Sekretarz: Dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
 • Członek: Dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

Komisja Rewizyjna:

 • Dr n. med. Aleksandra Górska
 • Dr n. med. Karol Kempiński
 • Dr n. med. Eliza Wasilewska

 

Siedziba Oddziału:

Oddział Pomorski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Klinika Alergologii
Katedra Pneumonologii i Alergologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, V piętro
e-mail: allergy@gumed.edu.pl
tel.: 58 5844305