ODDZIAŁ PODLASKI

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

             

                                                       

 

 

 

Przewodnicząca:
Dr hab. n. med. Ewa Świebocka

 • Zastępca przewodniczącego: Prof dr hab. n. med. Krzysztof Kowal
 • Sekretarz: Dr n. med. Grzegorz Siergiejko
 • Skarbnik: Prof. Ziemowit Ziętkowski
 • Członek zarządu: Prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca: Dr n. med. Felicja Tarasiewicz
 • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Agnieszka Pampuch
 • Sekretarz: Dr n. med. Izabela Roszko – Kirpsza

Siedziba Oddziału:

Oddział Podlaski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

e-mail: ewamariaelzbieta@wp.pl

ODDZIAŁ PODLASKI

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

             

                                                       

 

 

 

Przewodnicząca:
Dr hab. n. med. Ewa Świebocka

 • Zastępca przewodniczącego: Prof dr hab. n. med. Krzysztof Kowal
 • Sekretarz: Dr n. med. Grzegorz Siergiejko
 • Skarbnik: Prof. Ziemowit Ziętkowski
 • Członek zarządu: Prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca: Dr n. med. Felicja Tarasiewicz
 • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Agnieszka Pampuch
 • Sekretarz: Dr n. med. Izabela Roszko – Kirpsza

Siedziba Oddziału:

Oddział Podlaski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

e-mail: ewamariaelzbieta@wp.pl