ODDZIAŁ PODKARPACKI

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodniczący:
Dr n. med. Przemysław Mroczek

 • Małgorzata Kuca
 • Barbara Szmyd – Paszkiewicz
 • Magdalena Grabowska
 • Anna Wojnar

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Dr n. med. Irena Kędzierska
 • Członek: Dr n. med. Magdalena Walter – Kasieczko
 • Członek: Dr n. med. Beata Zapolnik

Siedziba Oddziału:

Oddział Podkarpacki
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Kliniczny Szpital Specjalistyczny nr 2
ul. Lwowska 60
65-601 Rzeszów
e-mail: oddzial.podkarpacki@pta.med.pl

ODDZIAŁ PODKARPACKI

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodniczący:
Dr n. med. Przemysław Mroczek

 • Małgorzata Kuca
 • Barbara Szmyd – Paszkiewicz
 • Magdalena Grabowska
 • Anna Wojnar

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Dr n. med. Irena Kędzierska
 • Członek: Dr n. med. Magdalena Walter – Kasieczko
 • Członek: Dr n. med. Beata Zapolnik

Siedziba Oddziału:

Oddział Podkarpacki
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Kliniczny Szpital Specjalistyczny nr 2
ul. Lwowska 60
65-601 Rzeszów
e-mail: oddzial.podkarpacki@pta.med.pl