ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodniczący:
Dr n. med. Andrzej Dąbrowski

 • Wiceprzewodniczący: Dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip Raciborski
 • Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki
 • Sekretarz: Dr n. med. Joanna Lange
 • Członek: Dr hab. med. Adam Sybilski

Komisja Rewizyjna:

 • Dr n. med. Krzysztof Piwowarek
 • Dr n. med. Andrzej Bant
 • Dr n. med. Jolanta Perkowska

Siedziba Oddziału:

Oddział Mazowiecki
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa

e-mail: oddzial.mazowiecki@pta.med.pl

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodniczący:
Dr n. med. Andrzej Dąbrowski

 • Wiceprzewodniczący: Dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip Raciborski
 • Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki
 • Sekretarz: Dr n. med. Joanna Lange
 • Członek: Dr hab. med. Adam Sybilski

Komisja Rewizyjna:

 • Dr n. med. Krzysztof Piwowarek
 • Dr n. med. Andrzej Bant
 • Dr n. med. Jolanta Perkowska

Siedziba Oddziału:

Oddział Mazowiecki
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa

e-mail: oddzial.mazowiecki@pta.med.pl