ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. med. Ewa Czarnobilska

 • Wiceprzewodniczący: Dr hab. med. Grzegorz Porębski
 • Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
 • Sekretarz: dr med. Marcel Mazur 
 • Członek: Prof. UJ dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Dr. n. med. Krystyna Targosz
 • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Marcin Stobiecki
 • Członek: Dr Agnieszka Gawlewicz-Mroczka

Siedziba Oddziału:

Oddział Małopolski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Botaniczna 3
31-503 Kraków
tel: 12 424 8650

e-mail: oddzial.malopolski@pta.med.pl

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. med. Ewa Czarnobilska

 • Wiceprzewodniczący: Dr hab. med. Grzegorz Porębski
 • Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
 • Sekretarz: dr med. Marcel Mazur 
 • Członek: Prof. UJ dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Dr. n. med. Krystyna Targosz
 • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Marcin Stobiecki
 • Członek: Dr Agnieszka Gawlewicz-Mroczka

Siedziba Oddziału:

Oddział Małopolski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Botaniczna 3
31-503 Kraków
tel: 12 424 8650

e-mail: oddzial.malopolski@pta.med.pl