ODDZIAŁ LUBELSKI

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodniczący:
Prof.  Andrzej Emeryk

 • Wiceprzewodniczący: Dr Ewa Trębas-Pietraś 
 • Skarbnik: Dr Andrzej Durda
 • Sekretarz: Dr n. med. Anna Grzywa-Celińska
 • Członek: Dr Kamil Janeczek 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Dr Magdalena Kowalska
 • Członek: Dr Renata Zubrzycka
 • Członek: Dr Emilia Majsiak

Siedziba Oddziału:

Oddział Lubelski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii, II Katedra Pediatrii
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
e-mail: oddzial.lubelski@pta.med.pl

ODDZIAŁ LUBELSKI

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodniczący:
Prof.  Andrzej Emeryk

 • Wiceprzewodniczący: Dr Ewa Trębas-Pietraś 
 • Skarbnik: Dr Andrzej Durda
 • Sekretarz: Dr n. med. Anna Grzywa-Celińska
 • Członek: Dr Kamil Janeczek 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Dr Magdalena Kowalska
 • Członek: Dr Renata Zubrzycka
 • Członek: Dr Emilia Majsiak

Siedziba Oddziału:

Oddział Lubelski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii, II Katedra Pediatrii
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
e-mail: oddzial.lubelski@pta.med.pl