ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodnicząca:
Prof dr hab. Marita Nittner-Marszalska 

 • Z-ca przewodniczącego: Dr med. Grzegorz Gąszczyk
 • Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Gomułka
 • Sekretarz: Dr med. Krystyna Gietkiewicz
 • Członek: Dr hab. Wojciech Barg

Komisja Rewizyjna:

 • Dr med. Antonina Gawlik
 • Dr med. Beata Korbuszewska Gontarz
 • Dr med. Piotr Kapral

Siedziba Oddziału:
Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii
ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, 
50-369 Wrocław
e-mail: oddzial.dolnoslaski@pta.med.pl

 

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

Przewodnicząca:
Prof dr hab. Marita Nittner-Marszalska 

 • Z-ca przewodniczącego: Dr med. Grzegorz Gąszczyk
 • Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Gomułka
 • Sekretarz: Dr med. Krystyna Gietkiewicz
 • Członek: Dr hab. Wojciech Barg

Komisja Rewizyjna:

 • Dr med. Antonina Gawlik
 • Dr med. Beata Korbuszewska Gontarz
 • Dr med. Piotr Kapral

Siedziba Oddziału:
Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii
ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, 
50-369 Wrocław
e-mail: oddzial.dolnoslaski@pta.med.pl