WYDARZENIA EDUKACYJNE

14 Konferencja Szkoleniowa PTA

“Alergologia – holistyczne podejście do pacjenta”

25 – 28 maja 2022 r.

WWW

VI Kliniczne Forum Ekspertów PTA

“Alergia, Astma, POChP – choroby narodowe. Czas działać!”

29.09 – 01.10 2022 r.

WWW

WEBINARIA

WWW