Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: dr n. med. Tomasz Matuszewski.
Specjalista alergologii i pediatrii. Starszy specjalista w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Kontakt:
Wojskowy Instytut Medyczny
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii,
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
tel.: 261 817 197(gab.), 261 817 519 (faks i sekretariat Kliniki)
e-mail: tmatuszewski@wim.mil.pl

Wiceprzewodniczący: dr n. med. Grzegorz Porębski.
Specjalista alergologii i chorób wewnętrznych. Adiunkt w Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ. Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Kontakt:
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Collegium Medicum UJ
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
tel. 12 423 11 22
e-mail: g.porebski@uj.edu.pl

Sekretarz: dr n. med. Jacek Gocki.
Specjalista alergologii i chorób wewnętrznych. Adiunkt w Katedrze i Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych. 
Kontakt:
e-mail: jacekgocki@poczta.onet.pl

Członkowie Zarządu:
Dr n. med. Aleksandra Kucharczyk
Dr n. med. Marcin Stobiecki
Lek. Aldona Juchacz

Honorowy patronat: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtułowicz

INFORMACJA O SEKCJI

Sekcja Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego (Hereditary Angioedema, HAE) została utworzona w kwietniu 2016 roku.

Wrodzony Obrzęk Naczynioruchowy (Hereditary Angioedema, HAE) jest chorobą rzadką, uwarunkowaną genetycznie, związaną z niedoborem inhibitora składnika C1 układu dopełniacza. Główną manifestacją kliniczną schorzenia są obrzęki naczynioruchowe mogące bezpośrednio zagrażać życiu chorego.

Od wielu lat chorymi z HAE zajmowała się pani Profesor Krystyna Obtułowicz, która przyjęła Honorowy Patronat nad działalnością Sekcji

W roku 2018 opracowano i opublikowano polskie wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia wrodzonego obrzęku naczynioruchowego – dostępne w Alergologii Polskiej – online

https://www.termedia.pl/Journal/Alergologia_Polska_Polish_Journal_of_Allergology-123/Numer-2-2018.

Zadania Sekcji Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego (HAE) na lata 2018 – 2021

  1. Edukacja na temat wrodzonego obrzęku naczynioruchowego wśród lekarzy i pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w HAE jako stanie nagłym zagrażającym życiu.
  2. Wymiana doświadczeń i integrowanie środowiska lekarzy alergologów oraz lekarzy innych specjalności zajmujących się opieką nad chorymi z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym,
  3. organizowanie konferencji naukowych i warsztatów szkoleniowych dotyczących rozpoznawania i leczenia HAE w Polsce, jak i opiniowanie oraz opracowywanie wytycznych leczenia HAE zgodnie z najnowszymi obowiązującymi standardami w Europie.

SPRAWY BIEŻĄCE

  • II konferencje Sekcji Wrodzonego Obrzęku naczynioruchowego PTA

w dniach 15-16 marca 2019 r. w Hotelu Airport Okęcie przy ul. 17 Stycznia 24 w Warszawie „ „OD REALIÓW DO PRAKTYKI – HAE I INNE NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA W ALERGOLOGII” organizowanej pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Wszelkie informacje dostępne na stronie: www.konferencjahae2019.pl,

 

Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: dr n. med. Tomasz Matuszewski.
Specjalista alergologii i pediatrii. Starszy specjalista w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Kontakt:
Wojskowy Instytut Medyczny
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii,
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
tel.: 261 817 197(gab.), 261 817 519 (faks i sekretariat Kliniki)
e-mail: tmatuszewski@wim.mil.pl

Wiceprzewodniczący: dr n. med. Grzegorz Porębski.
Specjalista alergologii i chorób wewnętrznych. Adiunkt w Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ. Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Kontakt:
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Collegium Medicum UJ
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
tel. 12 423 11 22
e-mail: g.porebski@uj.edu.pl

Sekretarz: dr n. med. Jacek Gocki.
Specjalista alergologii i chorób wewnętrznych. Adiunkt w Katedrze i Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych. 
Kontakt:
e-mail: jacekgocki@poczta.onet.pl

Członkowie Zarządu:
Dr n. med. Aleksandra Kucharczyk
Dr n. med. Marcin Stobiecki
Lek. Aldona Juchacz

Honorowy patronat: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtułowicz

INFORMACJA O SEKCJI

Sekcja Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego (Hereditary Angioedema, HAE) została utworzona w kwietniu 2016 roku.

Wrodzony Obrzęk Naczynioruchowy (Hereditary Angioedema, HAE) jest chorobą rzadką, uwarunkowaną genetycznie, związaną z niedoborem inhibitora składnika C1 układu dopełniacza. Główną manifestacją kliniczną schorzenia są obrzęki naczynioruchowe mogące bezpośrednio zagrażać życiu chorego.

Od wielu lat chorymi z HAE zajmowała się pani Profesor Krystyna Obtułowicz, która przyjęła Honorowy Patronat nad działalnością Sekcji

W roku 2018 opracowano i opublikowano polskie wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia wrodzonego obrzęku naczynioruchowego – dostępne w Alergologii Polskiej – online

https://www.termedia.pl/Journal/Alergologia_Polska_Polish_Journal_of_Allergology-123/Numer-2-2018.

Zadania Sekcji Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego (HAE) na lata 2018 – 2021

  1. Edukacja na temat wrodzonego obrzęku naczynioruchowego wśród lekarzy i pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w HAE jako stanie nagłym zagrażającym życiu.
  2. Wymiana doświadczeń i integrowanie środowiska lekarzy alergologów oraz lekarzy innych specjalności zajmujących się opieką nad chorymi z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym,
  3. organizowanie konferencji naukowych i warsztatów szkoleniowych dotyczących rozpoznawania i leczenia HAE w Polsce, jak i opiniowanie oraz opracowywanie wytycznych leczenia HAE zgodnie z najnowszymi obowiązującymi standardami w Europie.

SPRAWY BIEŻĄCE

  • II konferencje Sekcji Wrodzonego Obrzęku naczynioruchowego PTA

w dniach 15-16 marca 2019 r. w Hotelu Airport Okęcie przy ul. 17 Stycznia 24 w Warszawie „ „OD REALIÓW DO PRAKTYKI – HAE I INNE NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA W ALERGOLOGII” organizowanej pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Wszelkie informacje dostępne na stronie: www.konferencjahae2019.pl,