AKTUALNE WYTYCZNE W ALERGOLOGII

TytułRokLinkPublikacja
Global Strategy for Asthma Management and Prevention2018https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2018/04/wms-GINA-2018-report-V1.3-002.pdf
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease2018https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2018/11/GOLD-2019-v1.7-FINAL-14Nov2018-WMS.pdf
EAACI Position paper on the standardization of nasal allergen challenges2018https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.13416
Europejskie i polskie regulacje prawne dotyczące stosowania immunoterapii alergenowej (AIT) u dzieci i dorosłych2018https://www.termedia.pl/Europejskie-i-polskie-regulacje-prawne-dotyczace-stosowania-immunoterapii-alergenowej-AIT-u-dzieci-i-doroslych,123,33169,0,0.html
Przyszłe możliwości zastosowania immunoterapii alergenowej oraz kierunki rozwoju2018https://www.termedia.pl/Przyszle-mozliwosci-zastosowania-immunoterapii-alergenowej-oraz-kierunki-rozwoju,123,33170,0,0.html
Immunoterapia w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych2018https://www.termedia.pl/Immunoterapia-w-alergii-na-jad-owadow-blonkoskrzydlych,123,33171,0,0.html
Próba prowokacji z żywym owadem2018https://www.termedia.pl/Proba-prowokacji-z-zywym-owadem,123,33172,0,0.html
Dokumentacja medyczna w immunoterapii alergenowej – uwagi prawnika2018https://www.termedia.pl/Dokumentacja-medyczna-w-immunoterapii-alergenowej-uwagi-prawnika,123,33859,0,0.html
Strategia leczenia chorób współistniejących a decyzja o immunoterapii alergenowej2018https://www.termedia.pl/Strategia-leczenia-chorob-wspolistniejacych-a-decyzja-o-immunoterapii-alergenowej,123,33858,0,0.html
Wpływ immunoterapii alergenowej na jakość życia chorych na astmę, alergiczny nieżyt nosa i alergię na jad owadów2018https://www.termedia.pl/Wplyw-immunoterapii-alergenowej-na-jakosc-zycia-chorych-na-astme-alergiczny-niezyt-nosa-i-alergie-na-jad-owadow,123,33857,0,0.html
Stosowanie się do zaleceń dotyczących skuteczności immunoterapii alergenowej2018https://www.termedia.pl/Stosowanie-sie-do-zalecen-dotyczacych-skutecznosci-immunoterapii-alergenowej,123,33856,0,0.html
Podskórna i podjęzykowa droga stosowania immunoterapii alergenowej. Schematy leczenia2018https://www.termedia.pl/Podskorna-i-podjezykowa-droga-stosowania-immunoterapii-alergenowej-Schematy-leczenia,123,33855,0,0.html
Immunoterapia alergenowa w uczuleniu wieloważnym2018https://www.termedia.pl/Immunoterapia-alergenowa-w-uczuleniu-wielowaznym,123,33854,0,0.html
Wskazania do immunoterapii alergenowej – algorytm kwalifikacji2018https://www.termedia.pl/Wskazania-do-immunoterapii-alergenowej-algorytm-kwalifikacji,123,33853,0,0.html
Wytyczne/zalecenia Test prowokacji dospojówkowej alergenem2018https://www.termedia.pl/Test-prowokacji-dospojowkowej-alergenem,123,34429,0,0.html
Wytyczne/zalecenia Donosowa próba prowokacyjna z alergenem2018https://www.termedia.pl/Donosowa-proba-prowokacyjna-z-alergenem,123,34428,0,0.html
Skuteczność immunoterapii alergenowej i metody jej oceny. Zależność od rodzaju alergenu i drogi podania2018https://www.termedia.pl/Skutecznosc-immunoterapii-alergenowej-i-metody-jej-oceny-Zaleznosc-od-rodzaju-alergenu-i-drogi-podania,123,34427,0,0.html
Kliniczne przeciwwskazania do immunoterapii alergenowej – bezwzględne i względne oraz stałe i czasowe2018https://www.termedia.pl/Kliniczne-przeciwwskazania-do-immunoterapii-alergenowej-bezwzgledne-i-wzgledne-oraz-stale-i-czasowe,123,34426,0,0.html
Mechanizmy uruchamiane przez immunoterapię alergenową – stan wiedzy na 2018 r.2018https://www.termedia.pl/Mechanizmy-uruchamiane-przez-immunoterapie-alergenowa-stan-wiedzy-na-2018-r-,123,34425,0,0.html
Diagnosis and management of drug‐induced anaphylaxis in children: An EAACI position paper2019https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pai.13034
Food Allergy2017https://www.pta.med.pl/wp-content/uploads/Food-Allergy-web-version-1.pdf