ODDZIAŁY REGIONALNE PTA

Polskie Towarzystwo Alergologiczne posiada aktualnie 14 Oddziałów Regionalnych grupujących ponad 1000 członków. Oddziały Regionalne koordynują działalność członków PTA na terenie odpowiadającym w przybliżeniu granicom województw. Podstawowym zadaniem Oddziałów Regionalnych jest organizowanie spotkań i szkoleń dla swoich członków oraz rozwijanie inicjatyw alergologicznych na terenie swojego działania.

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

Przewodnicząca – Prof dr hab. Marita Nittner-Marszalska

ODDZIAŁ KUJAWSKO – POMORSKI

Przewodniczący - Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi

ODDZIAŁ LUBELSKI

Przewodniczący – Prof. Andrzej Emeryk

ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Przewodnicząca – Dr hab. n. med. prof UM Joanna Jerzyńska

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

Przewodnicząca – Prof. dr hab. med. Ewa Czarnobilska

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Przewodniczący – Dr n. med. Andrzej Dąbrowski

ODDZIAŁ PODKARPACKI

Przewodniczący – Dr n. med. Przemysław Mroczek

ODDZIAŁ PODLASKI

Przewodnicząca – Dr hab. n. med. Ewa Świebocka

ODDZIAŁ POMORSKI

Przewodnicząca – Dr hab. n. med Marta Chełmińska

ODDZIAŁ ŚLĄSKI

Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik

ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

Przewodniczący – Lek. Oskar Solarski

ODDZIAŁ WARMIŃSKO - MAZURSKI

Przewodnicząca - Dr n. med. Magdalena Małgorzata Zakrzewska

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

Przewodnicząca - Dr n. med. Izabella Pawlik

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI

Przewodnicząca - Dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka

ODDZIAŁY REGIONALNE PTA

Polskie Towarzystwo Alergologiczne posiada aktualnie 14 Oddziałów Regionalnych grupujących ponad 1000 członków. Oddziały Regionalne koordynują działalność członków PTA na terenie odpowiadającym w przybliżeniu granicom województw. Podstawowym zadaniem Oddziałów Regionalnych jest organizowanie spotkań i szkoleń dla swoich członków oraz rozwijanie inicjatyw alergologicznych na terenie swojego działania.

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

Przewodnicząca – Prof dr hab. Marita Nittner-Marszalska

ODDZIAŁ KUJAWSKO – POMORSKI

Przewodniczący - Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi

ODDZIAŁ LUBELSKI

Przewodniczący – Prof. Andrzej Emeryk

ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Przewodnicząca – Dr hab. n. med. prof UM Joanna Jerzyńska

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

Przewodnicząca – Prof. dr hab. med. Ewa Czarnobilska

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Przewodniczący – Dr n. med. Andrzej Dąbrowski

ODDZIAŁ PODKARPACKI

Przewodniczący – Dr n. med. Przemysław Mroczek

ODDZIAŁ PODLASKI

Przewodnicząca – Dr hab. n. med. Ewa Świebocka

ODDZIAŁ POMORSKI

Przewodnicząca – Dr hab. n. med Marta Chełmińska

ODDZIAŁ ŚLĄSKI

Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik

ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

Przewodniczący – Lek. Oskar Solarski

ODDZIAŁ WARMIŃSKO - MAZURSKI

Przewodnicząca - Dr n. med. Magdalena Małgorzata Zakrzewska

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

Przewodnicząca - Dr n. med. Izabella Pawlik

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI

Przewodnicząca - Dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka