Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Dr hab n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta
Wiceprzewodniczący: Dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz
Sekretarz: mgr Ewa Bodzak


Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Pielęgniarstwa Alergologicznego

Trzy główne zagadnienia programowe do realizacji przez Sekcję Pielęgniarstwa Alergologicznego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w kadencji 2018-2021 

  1. Opracowanie i publikacja procedur diagnostyczno – pielęgnacyjno – terapeutycznych realizowanych przez pielęgniarki nad pacjentem z chorobami alergicznymi. Sekcja dołoży wszelakich starań, aby uporządkować i na nowo opracować dokumentację pracy pielęgniarskiej niezwykle istotnej z organizacyjno-prawnego punktu widzenia. Nawiązaliśmy współpracę z konsultantami wojewódzkimi w tym z konsultantem mazowieckim w dziedzinie pielęgniarstwa celem doskonalenia procedur pielęgniarskich.
  2. Regulacje szkoleń we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarską i Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w zakresie kursów specjalistycznych w obszarze pielęgniarstwa alergologicznego. Ewaluacja kursów adresowanych do pielęgniarek w tym: Wykonywanie i ocena testów skórnych, Wykonywanie badania spirometrycznego, Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc jest konieczna ze względu na nadawane uprawnienia z tytułu ich ukończenia.
  3. Organizowanie cyklu spotkań dydaktyczno – naukowych poświęconych zagadnieniom pielęgniarstwa alergologicznego.

Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Dr hab n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta
Wiceprzewodniczący: Dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz
Sekretarz: mgr Ewa Bodzak


Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Pielęgniarstwa Alergologicznego

Trzy główne zagadnienia programowe do realizacji przez Sekcję Pielęgniarstwa Alergologicznego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w kadencji 2018-2021 

  1. Opracowanie i publikacja procedur diagnostyczno – pielęgnacyjno – terapeutycznych realizowanych przez pielęgniarki nad pacjentem z chorobami alergicznymi. Sekcja dołoży wszelakich starań, aby uporządkować i na nowo opracować dokumentację pracy pielęgniarskiej niezwykle istotnej z organizacyjno-prawnego punktu widzenia. Nawiązaliśmy współpracę z konsultantami wojewódzkimi w tym z konsultantem mazowieckim w dziedzinie pielęgniarstwa celem doskonalenia procedur pielęgniarskich.
  2. Regulacje szkoleń we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarską i Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w zakresie kursów specjalistycznych w obszarze pielęgniarstwa alergologicznego. Ewaluacja kursów adresowanych do pielęgniarek w tym: Wykonywanie i ocena testów skórnych, Wykonywanie badania spirometrycznego, Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc jest konieczna ze względu na nadawane uprawnienia z tytułu ich ukończenia.
  3. Organizowanie cyklu spotkań dydaktyczno – naukowych poświęconych zagadnieniom pielęgniarstwa alergologicznego.