Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Prof. Marcin Kurowski
Wiceprzewodniczący
: Prof. Radosław Gawlik


https://www.pta.med.pl/wp-content/uploads/PTA-sprawozdanie-2015-2018-sekacja-Alergia-Astma-i-Sport.docx

W dniu 2 czerwca 2011 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Andel’s w Łodzi odbyło się zebranie założycielskie Sekcji „Sport, Astma i Alergia” powołanej w ramach Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA).

Na posiedzeniu dokonano wyboru władz sekcji.
Przewodniczącym Sekcji wybrany został dr hab. Radosław Gawlik, a sekretarzem dr Marcin Kurowski.

Przewodniczący przedstawił uzasadnienie powołania sekcji zajmującej się tematyką astmy i alergii u sportowców oraz przedstawił zadania, które stanowić będą główne kierunki działania sekcji. Są to:

1. Przygotowanie standardów diagnostycznych powysiłkowych zaburzeń oddychania.

2. Opracowanie i wydanie monografii na temat pełnej aktywności fizycznej dzieci i dorosłych chorych na astmę.

3. Opracowanie zasad postępowania ze sportowcem chorym na astmę/alergię.

4. Opracowanie wytycznych dotyczących postępowania z chorymi na astmę chcącymi nurkować rekreacyjnie.

5. Przygotowanie i przeprowadzenie wieloośrodkowego badania nad częstością objawów chorób alergicznych i astmy wśród polskich sportowców wyczynowych. Ustalono, że do badania wykorzystany zostanie kwestionariusz AQUA opracowany przez Boniniego i wsp. po uzyskaniu zgody autorów i z zachowaniem praw autorskich.

6. Ustalanie propozycji programowych na krajowe konferencje alergologiczne, pulmonologiczne i pediatryczne oraz aktywny udział (wykłady, warsztaty) członków sekcji w tych wydarzeniach.

7. Współpraca z grupą zainteresowań Allergy, Asthma and Sports działającą w ramach EAACI.

8. Współpraca z sekcją pediatryczną PTA oraz innymi naukowymi towarzystwami medycznymi (m.in. towarzystwami zrzeszającymi lekarzy rodzinnych oraz lekarzy medycyny sportowej).

Zarząd Sekcji jest otwarty na wszelkie propozycje dotyczące przeprowadzenia wieloośrodkowych badań w w/w dziedzinie oraz nowych programów edukacyjnych dla lekarzy POZ , nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów.

Zaproponowano także zebranie informacji na temat oraz opublikowanie listy ośrodków w Polsce zajmujących sportowcami chorującymi na astmę i alergię. Lista taka pomocna byłaby przede wszystkim dla lekarzy medycyny sportowej oraz trenerów pracujących ze sportowcami już chorującymi bądź takimi, u których można podejrzewać astmę i alergię.

Ustalono, że zebrania Sekcji odbywać się będą podczas zjazdów, konferencji oraz sympozjów organizowanych przez PTA. Najbliższe spotkanie wstępnie zaplanowano na wrzesień 2011 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.


Astma i alergiczny nieżyt nosa a nurkowanie (PDF, 180 KB)

Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Prof. Marcin Kurowski
Wiceprzewodniczący
: Prof. Radosław Gawlik


https://www.pta.med.pl/wp-content/uploads/PTA-sprawozdanie-2015-2018-sekacja-Alergia-Astma-i-Sport.docx

W dniu 2 czerwca 2011 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Andel’s w Łodzi odbyło się zebranie założycielskie Sekcji „Sport, Astma i Alergia” powołanej w ramach Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA).

Na posiedzeniu dokonano wyboru władz sekcji.
Przewodniczącym Sekcji wybrany został dr hab. Radosław Gawlik, a sekretarzem dr Marcin Kurowski.

Przewodniczący przedstawił uzasadnienie powołania sekcji zajmującej się tematyką astmy i alergii u sportowców oraz przedstawił zadania, które stanowić będą główne kierunki działania sekcji. Są to:

1. Przygotowanie standardów diagnostycznych powysiłkowych zaburzeń oddychania.

2. Opracowanie i wydanie monografii na temat pełnej aktywności fizycznej dzieci i dorosłych chorych na astmę.

3. Opracowanie zasad postępowania ze sportowcem chorym na astmę/alergię.

4. Opracowanie wytycznych dotyczących postępowania z chorymi na astmę chcącymi nurkować rekreacyjnie.

5. Przygotowanie i przeprowadzenie wieloośrodkowego badania nad częstością objawów chorób alergicznych i astmy wśród polskich sportowców wyczynowych. Ustalono, że do badania wykorzystany zostanie kwestionariusz AQUA opracowany przez Boniniego i wsp. po uzyskaniu zgody autorów i z zachowaniem praw autorskich.

6. Ustalanie propozycji programowych na krajowe konferencje alergologiczne, pulmonologiczne i pediatryczne oraz aktywny udział (wykłady, warsztaty) członków sekcji w tych wydarzeniach.

7. Współpraca z grupą zainteresowań Allergy, Asthma and Sports działającą w ramach EAACI.

8. Współpraca z sekcją pediatryczną PTA oraz innymi naukowymi towarzystwami medycznymi (m.in. towarzystwami zrzeszającymi lekarzy rodzinnych oraz lekarzy medycyny sportowej).

Zarząd Sekcji jest otwarty na wszelkie propozycje dotyczące przeprowadzenia wieloośrodkowych badań w w/w dziedzinie oraz nowych programów edukacyjnych dla lekarzy POZ , nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów.

Zaproponowano także zebranie informacji na temat oraz opublikowanie listy ośrodków w Polsce zajmujących sportowcami chorującymi na astmę i alergię. Lista taka pomocna byłaby przede wszystkim dla lekarzy medycyny sportowej oraz trenerów pracujących ze sportowcami już chorującymi bądź takimi, u których można podejrzewać astmę i alergię.

Ustalono, że zebrania Sekcji odbywać się będą podczas zjazdów, konferencji oraz sympozjów organizowanych przez PTA. Najbliższe spotkanie wstępnie zaplanowano na wrzesień 2011 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.


Astma i alergiczny nieżyt nosa a nurkowanie (PDF, 180 KB)